Vay tiền vốn quỹ tín dụng

Như chúng ta đều biết lúc trước ở Việt Nam chưa có ngân hàng, từ thời kỳ công xã nguyên thủy vừa mới tan rã thì quỹ tín dụng bắt đầu phát sinh và cũng dần phát triển. Khi đó ở Việt Nam có mô hình hợp tác xã, thì quỹ tín dụng chính là được tạo ra theo mô hình đó trong lĩnh vực cho vay vốn thay vì như thế thì hiện nay là xuất hiện rất nhiều ngân hàng. Tuy là vậy nhưng nhiều nơi của nông thôn vẫn còn tồn tại mô hình hợp tác xã thì họ vẫn vay tiền vốn quỹ tín dụng, cho dù là hiện nay đang có sự hỗ trợ cho vay tiền vốn từ ngân hàng Agribank, Sacombank, Vietcombank, Vietinbank, ACB, BIDV và những ngân hàng khác với nhiều ưu đãi khác nhau.

Nói như vậy không có nghĩa là vay tiền vốn quỹ tín dụng thì quỹ tín dụng không có ưu đãi cho người dân, mà quỹ tín dụng cũng giống như ngân hàng, cũng đem lại những hữu ích cho người dân. Ngân hàng được mở ra với sự đồng ý của nhà nước, còn quỹ tín dụng được mở ra với sự cho phép của Ủy bạn nhân dân của xã/ phường đó. Quỹ tín dụng được lập ra nhờ có sự góp vốn của các thành viên trong xã/ phường. Vì vậy quỹ tín dụng dùng để cho vay, còn lợi nhuận thu được từ quỹ tín dụng thì được chia tỷ lệ theo sự góp vốn của mỗi thành viên. Quỹ tín dụng được thành lập ra với nguyên tắc tự nguyện, tự chịu trách nhiệm về tất cả các kết quả của mọi hoạt động.

Vậy thì vay tiền vốn quỹ tín dụng nghĩa là gì? Vay tiền vốn quỹ tín dụng cũng không khác gì vay tiền vốn của các ngân hàng như hiện nay. Cũng là hai bên, một bên là cho vay và một bên là đi vay. Bên cho vay là bên cung cấp nguồn tài chính cho bên đi vay, như vậy tức là bên đi vay đang nợ bên cho vay một nguồn tài chính (gọi là khoản nợ). Do nguồn tài chính nói trên được xem như là một khoản nợ, nên bên cho vay được gọi là chủ nợ còn bên đi vay thì được coi là con nợ. Điều kiện khi vay tiền vốn quỹ tín dụng đó là bên đi vay sẽ phải trả lại khoản nợ đó cho bên cho vay trong một khoảng thời gian mà hai bên đã thỏa thuận từ trước đó, và thường có kèm theo lãi suất ít.

Quỹ tín dụng cũng có rất nhiều vai trò. Cụ thể: thứ nhất là góp phần đẩy mạnh và nâng cao quá trình tập trung và tích tụ vốn. Thứ hai là góp phần vào việc thực hiện tốt chính sách xã hội. Thứ ba là góp phần vào việc tiết kiệm được khá nhiều chi phí lưu thông xã hội. Vai trò quan trọng thứ tư đó là góp phần vào việc điều tiết nền kinh tế và thúc đẩy mạnh mẽ công cuộc tái sản xuất mở rộng và đời sống. Quỹ tín dụng có thế mạnh là bám sát được tất cả khách hàng, cung cấp cho khách hàng các dịch vụ của quỹ một cách vô cùng nhanh chóng và có hiệu quả. Ưu điểm lớn của vay tiền vốn quỹ tín dụng đó là không cần phải thế chấp tài sản như vay tiền vốn ngân hàng. Đó cũng là một lý do mà nhiều người không muốn vay vốn ngân hàng mà vay tiền vốn quỹ tín dụng.